Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

   

 

                                                                           ROZPOCZYNAMY REJESTRACJĘ NA WARSZTATY KONGRESOWE !!!

                                                                             Każdy z uczestników Kongresu może skorzystać

                                                                             bezpłatnie z jednego warsztatu. 
                                                                             Każdy dodatkowy warsztat-koszt 50 zł
 
                                                                        Osoby, które są zainteresowane wyłącznie
                                                                        udziałem w  warsztacie, wraz ze zgłoszeniem wnoszą opłatę 50zł.

                                                                        Rejestracja na warsztaty drogą elektroniczną na adres e-mail: biuroptp@gmail.com  

                                                       

                           

                              Warsztaty XIII Kongres Pielęgniarek Polskich Warszawa 2016


                                       Harmonogram Specjalistycznych Warsztatów Edukacyjnych -

                                     wersja z dnia 6 sierpnia do pobrania :  harmonogram-wersja-06-09.pdf


 

 

 

1.  Praktyczne aspekty codziennego życia osoby z cukrzycą z wykorzystaniem nowoczesnych

     technologii wspierających terapię. 

      

 mgr Alicja Szewczyk

Przewodnicząca Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii, Specjalista                                    

w dziedzinie Pielęgniarstwa Diabetologicznego i Pielęgniarstwa Pediatrycznego,

 Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Diabetologicznego

Szczegóły do pobrania: warsztat-szewczyk-new.pdf

 

2.  Bezpieczna Linia Naczyniowa w praktyce klinicznej

      

      mgr Małgorzata Jadczak

Specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii,pielęgniarka

Oddziałowa Oddziału Klinicznego Traumatologii SPDSK w Warszawie,

Sekretarz redakcji Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej opiece, koordynator Grupy Roboczej ds. praktyki PTPAiIO 

 

mgr Anna Zdun

Specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, pielęgniarka Oddziałowa Oddziału

Klinicznego Intensywnej Terapii CMKP w Warszawie,

z-ca Redaktora Naczelnego czasopisma „Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece”,

v-ce Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, członek Grupy

Roboczej ds. praktyki PTPAiIO

szczegóły do pobrania: warsztat-jadczak.zdun-new.pdf


3.   Praktyczne aspekty żywienia pozajelitowego i dojelitowego w warunkach szpitalnych i domowych

      

dr n. med.  Krystyna Majewska 

Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego WUM.

Kierownik Poradni dla Chorych Żywionych Pozajelitowo i Dojelitowo w Warunkach Domowych

Asystent w Klinice Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego  Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM

 

mgr Iwona Fołtyn 

Specjalista pielęgniarstwa  w Poradni dla Chorych Żywionych Pozajelitowo i Dojelitowo w Warunkach Domowych

Oddział Kliniczny Żywienia i Chirurgii SPSK im prof. W Orłowskiego Warszawa.

 

  mgr Lilia Kimber-Dziwisz

 Konsultant Wojewódzki w dziedzinie  Pielęgniarstwa Osób Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych na teren  

Mazowsza

 Kierownik Zakładu Opieki Długoterminowej w Radomiu 

     szczegóły do pobrania:warszat-foutyn.majewska.dziwisz-new.pdf

 

4.   Spirometria wczoraj i dziś

     

 dr n. o zdr. Edyta Krzych-Fałta

Przewodnicząca Sekcji Pielęgniarstwa Alergologicznego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego,

kierownik  Pracowni Badań Czynnościowych Zakładu Alergologii i Immunologii Klinicznej SPCSK,

Zakład Profilaktyki Zagrożeń  Środowiskowych i Alergologii Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

 Bożena Rojek

Pracownia Badań Czynnościowych Zakładu Alergologii i Immunologii Klinicznej SPCSK w Warszawie

szczegóły do pobrania: warsztat-krzych-fauta.rojek-new.pdf

   

5.    Ordynacja lekowa w praktyce pielęgniarek i położnych

        Z uwagi na znaczenie problematyki, warsztat został zamieniony na sesję plenarną.

         

  dr n. o zdr. Grażyna Wójcik

 Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego,

 Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu ds. Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

 Warszawski Uniwersytet Medyczny       

 

6.    Współczesne metody leczenia i monitorowania pacjentów z niewydolnością krążenia

        

 Jarosław Szymański

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii w Warszawie, Kierownik Zespołu perfuzjonistów i koordynatorów mechanicznego wspomagania serca 

 

 

mgr Józef Stolarek
 
Koordynator mechanicznych wspomagań serca w Klinice Kardiochirurgii i Transplantologii w Warszawie
 
 Dorota Nowakowska
 
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 
Pielęgniarka opatrunkowa z dwudziestoczteroletnim doświadczeniem pracy w Zakładzie Anestezjologii i
 
Intensywnej Terapii IK w Warszawie
 

szczegóły do pobrania: warsztat-szymanski.stolarek.nowakowska.pdf

 

 

7.      Pęcherz neurogenny – diagnostyka, cewniki, cewnikowanie

        

 mgr Elżbieta Lisicka 

 Pielęgniarka koordynująca w Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Czynnościowej, Endourologii i ESWL Kliniki

 Urologii WUM

 szczegóły do pobrania: warsztat-lisicka-new.pdf

 

 

      8.   Zrozumienie i rozwój kulturowo kompetentnej i kulturowo bezpiecznej opieki      

             pielęgniarskiej

            

 Laura Serrant PhD MA BA RGN PGCE QN

Profesor pielęgniarstwa na Wydziale Zdrowia i Dobrostanu, Uniwersytetu Sheffield Hallam w Wielkiej Brytanii. 

Aktualnie została oddelegowana do pracy w NHS England na stanowisku Szefa Działu Danych i Strategii. 

szczegóły do pobraniawarsztat-laura-new.pdf          warsztaty będą tłumaczone

 

 

9.     Przenoszenie i obsługa pacjentów – bezpieczeństwo pacjenta i pielęgniarki

         

 Stephen Wanless RN (Adult), RNT, BSc (Hons) Clinical Nursing Studies, PG Cert (Ed), PG Dip (Ed), MSc Advanced Practice (Critical Care)

Specjalista w biomechanice i zapobieganiu uszkodzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Koordynator szkoleń i

poradnictwa.

Konsultant dla przemysłu organizacji ochrony zdrowia  i różnych dziedzin sportu w zakresie postury ciała,

przenoszenia i przemieszczania osób i rzeczy

szczegóły do pobrania: warsztat-stephen-new.pdf  warsztaty będą tłumaczone 

 

10. Opatrunki w leczeniu ran. Jak dobierać opatrunki do ran

 

        

 mgr Małgorzata  Budynek

 Medical  Affairs  Manager ConvaTec  Polska

 szczegóły do pobrania: warsztat-budynek-new.pdf

 

11. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w opiece i edukacji pacjentów kardiologicznych

 

       

dr n. hum. Rafał Sztembis

 

Psycholog,  lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii. Uniwersytet Rzeszowski

 

szczegóły do pobrania: warsztat-r-sztembis.pdf

  

12. Standardy wspomagania oddychania u dzieci- zastosowanie najnowszych technologii w  zakresie inhalacji

 

 

 mgr Izabela Kornelak

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Klinicznego Obserwacyjno- Izolacyjnego i Pediatrii

 

 

lic. piel. Jolanta Rączka

Specjalista w dziedzinie zarządzania, Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Klinicznego Otolaryngologii Dziecięcej i

Pediatrii

 szczegóły do pobrania: warsztaty---inhalacje.pdf

 

13.  Przymus bezpośredni w praktyce pediatrycznej

 

 

 

 mgr Bożena Ścięglińska

 Naczelna Pielęgniarka, Samodzielny Publiczny  Dziecięcy Szpital    

  Kliniczny w Warszawie

 

mgr Katarzyna Korzeniowska

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Klinicznego Endokrynologii i Pediatrii

 szczegóły do pobrania: warsztaty---przymus-bezpo-u015bredni.pdf

 

14.  Praktyczne wskazówki dla pacjenta ,pielęgniarki dotyczące pielęgnacji stóp w zespole  stopy      cukrzycowej

        

 mgr Mirosława Młynarczuk 

Specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa

Diabetologicznego

szczegóły do pobrania: warsztat-mlynarczuk-new.pdf

 

    15. Jak nauczać ICNP, doświadczenia z Portugalii

            

            Ernesto Jorge de Almeida Morais MS

           
           MS Zarządzania i Ekonomiki Zdrowia na Uniwersytecie w Porto,
           
           profesor nadzwyczajny w Szkole Pielęgniarstwa w Porto
           
           Wykład w systemie online, połączony z moderowaną dyskusją przez Polskich ekspertów
 
 
 
    16. Innowacyjne systemy zarządzania i monitorowania infuzją
            
            Jarosłw Tatar, Małgorzata Wierzchowska
            
           BD Polska & Medicart health

            szczegóły do pobrania :  warsztat-medicart-health.pdf
 
 
     17. Bezpieczny pacjent- nieinwazyjna wentylacja oddechowa,

            monitorowanie parametrów życiowych oraz poziomu bólu
 
            
            
            mgr Irmina Godawa

 

            Specjalista zarządzający produktem-Viridian Polska Sp. z o.o.
 
            szczegóły do pobrania : warsztat-viridian.pdf
 
 
18. Komunikacja z chorym u kresu życia i pacjentem umierającym-
     
       jak towarzyszyć?
 
 
            
      
            dr n. med. Dominik Krzyżanowski

 

Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla województwa dolnośląskiego

Kierownik Zakładu Medycznych Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (p.o.)

 

szczegóły do pobrania: warsztat-komunikacja-z-chorym.pdf

 

19. Stan obecny, a przyszłość dla pielęgniarstwa opieki długoterminowej domowej

 

mgr Bożena Majchrowicz

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych dla

województwa podkarpackiego

 

dr n. med. Iwona Markiewicz

Specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej , ekspert AOTMiT w opracowaniu taryfy świadczeń w zakresie 

pielęgniarstwa opieki długoterminowej domowej

 szczegóły do pobrania: warsztat--opieka-d-u0142ugoterminowa.pdf

 

 

 

 

organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany ilości warsztatów