Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

   


­­­

  

KATEGORIA UCZESTNIKA
OPŁATA WCZESNA
do 31 maja
OPŁATA PODSTAWOWA
do 31 sierpnia
Członek PTP
350,00 zł
420,00 zł
Uczestnik
430,00 zł
500,00 zł
Udział jednodniowy
250,00 zł
300,00 zł
Student/doktorant
180,00 zł
220,00 zł
Przedstawiciel firmy medycznej
Opłaty ustalane indywidualnie
Komitet organizacyjny
Opłata ryczałtowa
Publikacja prac
Według stawek czasopisma

 

  

Opłata konferencyjna obejmuje:
 
  • Materiały zjazdowe
  • Koktajl w dniu otwarcia Kongresu: 15.09
  • Przerwy kawowe oraz lunch w dniach: 16.09-17.09
  • Możliwość skorzystania z bezpłatnych warsztatów
  • Wycieczki tematyczne
 
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty.
 
 
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa do dnia 15 sierpnia 2016 organizator zapewnia zwrot 80% dokonanej opłaty konferencyjnej.
 
 
 
NUMER KONTA:
Zarząd Główny Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 26 2030 0045 1110 0000 0409 0030
z dopiskiem XIII KONGRES PTP