Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

   

 

 

 „PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA ZACZYNA SIĘ DZISIAJ”

 
KOMITET ORGANIZACYJNY KONGRESU
 
Przewodnicząca – dr n. o zdr. Zofia Sienkiewicz – Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wiceprzewodnicząca – dr n.o zdr. Grażyna Wójcik – Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wiceprzewodnicząca – mgr Monika Mrowicka – Naczelna Pielęgniarka, SPZOZ  Szpital Czerniakowski, Warszawa
 

Pełnomocnicy przewodniczącej:

ds. Partnerów Instytucjonalnych dr n. o zdr. Anna Leńczuk – Gruba – Warszawski Uniwersytet Medyczny

ds. Partnerów Instytucjonalnych dr n. o zdr. Grażyna Dykowska – Warszawski Uniwersytet Medyczny

ds. Gości zagranicznych – dr n. o zdr. Marta Hreńczuk – Warszawski Uniwersytet Medyczny

ds. Uczelni Wyższych – dr n. hum. Małgorzata Marcysiak- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie  

ds. Promocji i Marketingu mgr Donata Czekała – Domowa Opieka  Medyczna „Do – Med., Warszawa

ds. Publikacji Naukowych – dr n. o zdr. Ewa Kobos – Warszawski Uniwersytet Medyczny

ds. Księgowości i Finansów dr n. med. Beata Olejnik – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ds. Księgowości i Finansów mgr Aneta Łuba – Oddział Mazowiecki PTP  

 

Sekretariat Kongresu 

dr n. o zdr. Anna Idzik, dr n. o zdr. Anna Zera, dr n. o zdr. Mirella Sulewska,mgr Alicja Mikulska, mgr Małgorzata Papiernik, Danuta Ryszewska, Anna Konieczna, Anna Rychlica- Warszawski Uniwersytet Medyczny
mgr Dorota Jacyna, mgr Grażyna Wysiadecka – Oddział Mazowiecki PTP,
Iwona Miliszewska – Biuro PTP, dr n. med. Agnieszka Bukowska – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie,
Oddział  Mazowiecki PTP


 
Rzecznik prasowy - mgr Anna Smoszna – Pielęgniarka Mazowsza 2011, Oddział Mazowiecki PTP 
Rzecznik prasowy - mgr Grażyna Gierczak - Pielęgniarka Mazowsza 2015, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha
 
Członkowie
mgr Barbara Knoff, mgr Joanna Parkitna,mgr Teresa Paszek, mgr Beata Dziedzic, mgr Maria Nowak,
dr n. med. Halina Cieślak, dr n. o zdr. Mariola Pietrzak, dr n. o zdr. Józefa Czarnecka,
mgr Alicja Wieczorek, dr n. o zdr. Edyta Krzych-Fauta  – Warszawski Uniwersytet Medyczny
mgr Izabela Kaczyńska, mgr Ilona Tulej, mgr Iwona Kowalkowska, mgr Beata Kamińska -Oddział Mazowiecki PTP, Natalia Biega, Natalia Doroba, Marek Kamiński, Maria Ptaszek, Barbara Sarat,
mgr Katarzyna Olczak –
Studenckie Koło PTP w Łodzi


Studenci WNoZ, WUM kierunku Pielęgniarstwo 20 osób