Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

   


 
„PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA ZACZYNA SIĘ DZISIAJ”
 
KOMITET NAUKOWY KONGRESU
 
Członkowie Honorowi Komitetu Naukowego
prof. dr hab. Irena Wrońska - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
prof. dr hab. Tomasz Brzostek - Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
dr hab. Maria Kózka, prof. UJ -  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
prof. dr hab. Kornelia Kędziora - Kornatowska - Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Piotr Lass - Gdański Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. Beata Karakiewicz - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
prof. dr hab. Violetta Skrzypulec - Plinta – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
prof. dr hab. Tomasz Kostka - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
prof. dr hab. Włodzimierz Samborski - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
prof. dr hab. Elżbieta Krajewska - Kułak - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
prof. dr hab. Sławomir J. Terlikowski - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
prof. dr  hab. Wojciech Maksymowicz - Uniwersytet Warmińsko - Mazurski
dr hab. Joanna Rosińczuk, prof. nadzw. - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
dr hab. Anna Ksykiewicz - Dorota- Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr hab. Jacek Imiela, prof. CMKP - Warszawski Uniwersytet Medyczny                        
prof. dr hab. Bolesław Samoliński - Warszawski Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. Janusz Wyzgał - Warszawski Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. Marek Kulus - Warszawski Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. Piotr Małkowski - Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr hab. Ewa Dmoch - Gajzlerska, prof. WUM - Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr hab. Adam Fronczak - Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
 
Przewodnicząca - dr n. hum. Beata Dobrowolska - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wiceprzewodnicząca - dr hab. n. med. Bożena Czarkowska - Pączek - Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wiceprzewodnicząca - dr n. o zdr. Grażyna Wójcik - Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
Członkowie:
dr hab. Aleksandra Gaworska - Krzemińska - Gdański Uniwersytet Medyczny
dr hab. n. o zdr. Jolanta Lewko - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
dr hab. n. o zdr. Ludmiła Marcinowicz - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
dr hab. n.o zdr. Katarzyna Van Damme – Ostapowicz - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
dr hab. n. hum. Grażyna Nowak - Starz - Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr hab. n. med.  Krystyna Jaracz - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
dr hab. n. o zdr. Danuta Zarzycka - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr hab. n. o zdr. Barbara Ślusarska - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokiński - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr hab. Agnieszka Gniadek - Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
dr hab. n. o zdr. Robert Ślusarz - Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. n. o zdr. Marta Muszalik  – Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
­­­dr n. med. Anna Andruszkiewicz - Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. n. med. Danuta Dyk - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
dr hab. n. o zdr. Elżbieta Grochans - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
dr n. o zdr. Dorota Kilańska - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
dr n. med. Bożena Gorzkowicz - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
dr n. med.  Maria Cisek - Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
dr n. med. Grażyna Franek - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
dr n. med. Matylda Sierakowska - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
dr n. med.  Ewa Borowiak - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
dr. hab. n. o zdr. Joanna Gotlib - Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr. hab. n. o zdr. Gabriela Olędzka - Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr hab. n. med. Monika Binkowska – Bury – Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. Bożena Zboina – Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim