Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

   

Mamy zaszczyt poinformować, że zaproszenie do udziału w Kongresie przyjeli następujący liderzy Pielęgniarstwa na świecie:

 

 Linda Yoder, B.S.N, M.S.N, M.B.A, M.S.S, Ph.D,

Uniwersytet Stanu Teksas w Austin, USA

 

Dr Yoder jest profesorem nadzwyczajnym i dyrektorem Studiów Podyplomowych z Zarządzania w pielęgniarstwie i w systemach opieki zdrowotnej, Uniwersytetu Stanu Teksas w Austin, USA.

Dr Linda Yoder przez 28 lat rozwijała swoją karierę zawodową w wojskowych placówkach medycznych, osiągając   stopień pułkownika.

Jest wykładowcą na Uniwersytecie Stanu Teksas oraz prowadzi badania naukowe w zakresie m.in. problemów związanych z opieką nad pacjentem, środowiskiem pracy pielęgniarek oraz jakością życia pacjentów z chorobami przewlekłymi. Od kilku lat pełni funkcję Prezydenta  elekta Amerykańskiego Towarzystwa Pielęgniarek Ogólnych i Chirurgicznych

 

 

  Chanell Carcallas-Concepcion, PhD, RN

Dyrektor, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe dla Pielęgniarek

United Family Healthcare

Pekin, Chiny

 

Dr. Chanell Carcallas-Concepcion jest dyrektorem Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego dla Pielęgniarek w szpitalu United Family Healthcare, nowatorskiego ośrodka zdrowia w Chinach posiadającego szpitale w Pekinie, Szanghaju, Gaungzhou, Wuxi, Tiencin, Qingdao oraz od niedawna w Mongolii.

Dr. Carcallas od 20 lat zajmuje się kształceniem pielęgniarek w szpitalach oraz na uczelniach. Jest także profesorem wizytującym Uniwersytetu Silliman na Filipinach, na którym obroniła tytuł doktora w dziedzinie pielęgniarstwa.

Dr Carcallas prowadzi - w oparciu o metody jakościowe i ilościowe - badania naukowe w zakresie pielęgniarstwa, kształcenie pielęgniarek, zdrowia kobiet i opieki transkulturowej

 

 

  Professor Laura Serrant PhD MA BA RGN PGCE QN

Uniwersyte Sheffield Hallam, Wielka Brytania

 

 

 

Profesor Laura Serrant jest profesorem pielęgniarstwa na Wydziale Zdrowia i Dobrostanu, Uniwersytetu Sheffield Hallam w Wielkiej Brytanii.  Aktualnie została oddelegowana do pracy w NHS England na stanowisku Szefa Działu Danych i Strategii.

Professor Serrant otrzymała tytuł Queens Nurse przyznawany przez Queens Nursing Institute oraz rozliczne nagrody w tym nagrodę the Mary Seacole Nursing Research Leadership, Florence Nightingale Travel Fellowship oraz Smith and Nephew Research Fellowship. Professor Serrant od przeszło 30 lat zajmuje się opieką zdrowotną, rozwojem polityki zdrowotnej, kształceniem oraz zarządzaniem. 

 

 

  Stephen Wanless, RN (Adult), RNT, BSc (Hons) Clinical Nursing Studies, PG Cert (Ed), PG Dip (Ed), MSc Advanced Practice (Critical Care)

Clinical Director, Centre of Excellence in Posture, Movement and Handling, Birmingham City University, Faculty of Health, Education and Life Sciences, Birmingham, UK.

 

Stephen Wanless specjalizuje się w biomechanice i zapobieganiu uszkodzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Koordynuje realizację szkoleń i poradnictwa dla studentów studiów medycznych, a także działa jako konsultant dla przemysłu, organizacji ochrony zdrowia i różnych dziedzin sportu w zakresie postury ciała, przenoszenia i przemieszczania osób i rzeczy.
Stephen Wanless jest liderem w tej dziedzinie.  W prowadzonych przez siebie badaniach naukowych i realizowanych szkoleniach wykorzystuje zdobycze nowych technologii do oceny postury ciała i zmiany zachowań związanych z przenoszeniem i przemieszczaniem np. pacjentów w pracy personelu medycznego.